امروز: دوشنبه 25 شهریور 1398 برابر با 16 سبتامبر 2019

جمعه, 11 مرداد 1398 19:18

آیا با نیروی انسانی تان نشست های یک به یک برگزار میکنید.بعضی وقتها لازم است به جای برگزاری نشست های جمعی با تیم کاری تان جلسات چهره به چهره برگزار کنید .تا تجربیات،آسیب شناسی ،افکارسنجی و لایه های پنهانی نیروی انسانی تان نمایان شود مثلا برای باز کردن موضوع و تحلیل او میتوانید پرسشهای زیر را مطرح کنید.

1 1QZZXSZmFn3sqHTeYriVjw

1-در یک ماه گذشته چه چیز تو را خوشحال کرده؟

2-در یک ماه گذشته چه چیز تو را ناراحت نمود؟

3-تا سه ماه آینده چه اهدافی داری؟

4-چگونه میتوانم یک مدیر بهتر برای تو باشم ؟

5-چه کاری میتوانم انجام دهم زندگی ات با کیفیت تر گردد؟

6-به نظرت بزرگترین مشکل سازمان ما چیست؟

7-چه چیز در محصول ما تو را اذیت میکند؟

8-دوست داری در کدام قسمت سازمان فعالیت کنی؟

9-اگر جای من بودی چه کاری برای سازمان انجام میدادی؟

10-چه کارهایی تا به امروز برای سازمان انجام دادی که به آن افتخار میکنی؟

11-دوست داری چه پرسشی از تو بپرسم؟

قول میدهم وقتی گزارش یک به یک نیروی انسانی تان را کنار هم بگذارید به نتایج ارزشمندی دست خواهید یافت که میتواند فضای کسب و کار و سازمانی تان را دچار تغییر کند.

امتحان کنید...

دوشنبه, 08 بهمن 1397 23:28

چرا پژوهشگران مهارتی بر داشتن مهارت های نرم تاکید دارند ؟قدرت ذهن چیست پادکست زیر به این پرسش پاسخ خواهد داد

 

عضویت در کانال مهارتی رویان 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه