چاپ کردن این صفحه

درد را در اصل و عنوان می بینم

جمعه, 05 بهمن 1397 11:33 نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

پیکره جامعه ما سالهاست که با درد ها و رنجهای زیادی دست به گریبان است که در حساسیت ترین وجه از موقعیت ، درگیر با تحولی است که ضرورت دوران ماست و این خود زایش دردناک معضلات از دل موقعیتی فرساینده و از پای درآورنده است .

بیکاری ، اعتیاد ، خشونت ........ دردهایی ست که جامعه کنونی مارا فراگرفته و از این رو جا دارد که عملکرد ، چشم انداز و دستاوردهای دستگاههای ذیربط در این نوخوانی و نوآوری ، بهتر ادراک شود و چاره اندیشی در این درگیری و گرفتاری ، چاره اندیشی ای برای بحرانیست که اکنون از همه سو به حل آن امید بسته ایم .

جامعه کنونی ما به یکباره مواجه شد با فوران فضایی از بیکاری که مارا احاطه کرده . اینجاست که باید علت ها را دید، بررسی کرد و راه حل و پیشنهاد داد و در گرو همتی والا و همه گیر در قالب عرصه معین راه حلهارا نهادینه کرد .

بیش از آنکه به علت ها بپردازیم فرآیندی تحلیلی از ساخت جامعه ای با بیکاری فزاینده ای ارائه می دهیم . نگرش اجتماعی ما برای اشتغال پایدار در وحله اول آموزش های رسمی ( دانش آموزی و دانشگاهی ) است که باعث هجوم فزاینده ای از متقاضیان به سمت چنین آموزشهایی شده است . تحلیلهایی که برای ساخت جامعه کنونی از سوی گروههای مختلف ارائه می شود خود گویاترین نشانه این نگرش غیر متعارف است .

قصد نگارنده از طرح موضوع ، مخالفت با چنین نگرشی نیست بلکه موضوعی که به دنبال آن هستیم راه حل هایی است که بتواند مارا از چالشی بزرگ بنام بیکاری نجات دهد پس مشکل همچنان آن است که چگونه می شود به این معما راه گشود .

در ابتدایی ترین بازخوانی این موضوع برای رسیدن به حل این معما باید :

1-      عنوان "آموزش و پرورش" را به" پرورش و آموزش" تغییر داد .

2-      آموزش های فنی و حرفه ای را در راستای آموزش های رسمی کشور قرار داد .

هر وقت در این بازخوانی به فرجام عنوانها ایجاب کردیم می توان بررسی راهکارهای حل مشکل بیکاری را شروع کنیم . پس ازاینجا شروع میکنیم که چرا نگرش اجتماعی ما برای اشتغال پایدار معطوف به آموزشهای رسمی است . برای پاسخ به چنین سئوالی موارد ذیل را ارائه می دهیم :

1-      به کارگیری نیروی انسانی عمدتابا مدارک آموزش های رسمی .

2-      کافی نبودن حجم برنامه های پرورشی" وزارت آموزش و پرورش" به منظور تغییر نگرش اجتماعی و ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی .

3-      عدم حمایت کافی رسانه های گروهی ازآموزشهای غیر رسمی.( بالاخص سیما)

4-      عدم حمایت رسانه های گروهی اعم از دولتی و غیر دولتی در زمینه اشاعه فرهنگ مهارت آموزی .

5-      عدم حمایت صنایع و صنوف از آموزشهای مهارتی جهت شناسایی و معرفی شغل ها به منظور هم راستایی آموزش و اجرا .

6-      همراستا نبودن آموزش های رسمی و غیر رسمی .

عواملی که در بالا اشاره شد کلیتی از یک تفکر نهادینه شده ایست که در جامعه کنونی مارسوخ کرده و اگر کمر همت به اصلاح آن نبندیم ناگزیر باید منتظر هجوم ویرانگر چالشهای اجتماعی باشیم .

تنها راه گذار از معضلات اجتماعی بازخوانی فرهنگی جامعه است و این بازخوانی یکی از ضروریات دوران ماست و تمرین انتقاد است پس باید از:

1-      اولویت دادن به پرورش کودکان در بطن ورود به فضاهای آموزشی با رویکرد فرهنگی .

2-      اجباری نمودن شرکت در دوره های هدایت آموزشی و شغلی دانش آموزان در وحله ورود به دوره راهنمایی یا ششم ابتدایی .

3-      اجباری نمودن انتخاب شغل مورد نظر قبل از ورود به دوره راهنمایی و ادامه کسب مهارت آن تا پایان دوره متوسطه .

4-      عدم واگذاری آموزش به بخش خصوصی با توجه به بافت فرهنگی جامعه .

5-      حذف کامل دستگاههای همطراز در اجرای دوره های آموزشی و مهارتی نظیر آموزش مهارتی سازمان هلال احمر و .....           شروع کرد .

فرض کنید که فرزند شما از سن 5 سالگی که وارد دنیای بیرون از خانه می شود به آموزگارانی سپرده شوند که در برنامه های کاری خود، پرورش را در دستورکار نخست قرارداده و ابتدا به فرزندان ما مسئولیت پذیری ، قانون مداری ، راههای همزیستی مسالمت آمیز ، دگر دوستی و...... آموزش می دهد . و آنها را در نهایت برای ورود به جامعه ای متمدن آماده می نماید . حال این فرد دوران ابتدایی را تمام کرده و قصد ورود به دوران راهنمایی دارد پس ابتدا باید پس از گذران یک دوره اجباری انتخاب شغل و ادامه آن تا پایان دوره متوسطه در سازمان آموزش فنی و حرفه ای که از جمله آموزش های رسمی کشور محسوب می شود مشغول شود ، فرد مورد نظر ما با رشد فرهنگی ، آموزشی و مهارتی به صورت هماهنگ ، متناسب و هم اندازه به جامعه وارد خواهد شد و مسلما کسی که سالهای متمادی دوره آموزشی و مهارتی را طی میکند در جوانی استادکار خواهد بود و جامعه صنعتی به استادکاران نیاز دارد .

بررسی نتایجی که چنین فرآیندی خواهد داشت به شرط مقایسه با وضعیت موجود، را به خواننده واگذار می نماییم .

" صرفه جویی در همه چیز با آموزش "                             " صرفه جویی در همه چیز جزآموزش "

 

به قلم عبدالجلیل پورشب (مربی TVTO)

خواندن 881 دفعه