امروز: جمعه 06 ارديبهشت 1398 برابر با 26 آوریل 2019

فیلم (183)

فیلم آموزشی مکانیک خودرو بطور کامل و جامع ویژه کارآموزان رشته اتومکانیک شاخه کاردانش

در این فیلم آموزشی با نحوه باز کردن موتورهای بنزینی آشنا خواهید شد.

جهت عضویت در کانال تلگرام رویان بر روی لینک کلیک کنید

فیلم آموزشی مکانیک خودرو بطور کامل و جامع ویژه کارآموزان رشته اتومکانیک شاخه کاردانش

در این فیلم آموزشی با نحوه باز کردن موتورهای بنزینی آشنا خواهید شد.

جهت عضویت در کانال تلگرام رویان بر روی لینک کلیک کنید

فیلم آموزشی مکانیک خودرو بطور کامل و جامع ویژه کارآموزان رشته اتومکانیک شاخه کاردانش

در این فیلم آموزشی با نحوه باز کردن موتورهای بنزینی آشنا خواهید شد.

جهت عضویت در کانال تلگرام رویان بر روی لینک کلیک کنید

فیلم آموزشی مکانیک خودرو بطور کامل و جامع ویژه کارآموزان رشته اتومکانبک شاخه کاردانش

در این فیلم آموزشی با نحوه باز کردن موتورهای بنزینی آشنا خواهید شد.

جهت عضویت در کانال تلگرام رویان بر روی لینک کلیک کنید

فیلم آموزشی مکانیک خودرو بطور کامل و جامع ویژه کارآموزان رشته اتومکانبک شاخه کاردانش

در این فیلم آموزشی با نحوه باز کردن موتورهای بنزینی آشنا خواهید شد.

جهت عضویت در کانال تلگرام رویان بر روی لینک کلیک کنید

فیلم آموزشی مکانیک خودرو بطور کامل و جامع ویژه کارآموزان رشته اتومکانبک شاخه کاردانش

در این فیلم آموزشی با نحوه باز کردن موتورهای بنزینی آشنا خواهید شد.

جهت عضویت در کانال تلگرام رویان بر روی لینک کلیک کنید

پنج شنبه, 26 آذر 1394 14:14

آموزش مکانیک خودرو قسمت ششم

نوشته شده توسط

فیلم آموزشی مکانیک خودرو بطور کامل و جامع ویژه کارآموزان رشته اتومکانبک شاخه کاردانش

در این فیلم آموزشی با نحوه باز کردن موتورهای بنزینی آشنا خواهید شد.

جهت عضویت در کانال تلگرام رویان بر روی لینک کلیک کنید

پنج شنبه, 26 آذر 1394 12:38

آموزش مکانیک خودرو قسمت پنجم

نوشته شده توسط

فیلم آموزشی مکانیک خودرو بطور کامل و جامع ویژه کارآموزان رشته اتومکانبک شاخه کاردانش

در این فیلم آموزشی با نحوه باز کردن موتورهای بنزینی آشنا خواهید شد.

جهت عضویت در کانال تلگرام رویان بر روی لینک کلیک کنید

پنج شنبه, 26 آذر 1394 12:35

آموزش مکانیک خودرو قسمت چهارم

نوشته شده توسط

فیلم آموزشی مکانیک خودرو بطور کامل و جامع ویژه کارآموزان رشته اتومکانبک شاخه کاردانش

در این فیلم آموزشی با نحوه باز کردن موتورهای بنزینی آشنا خواهید شد.

جهت عضویت در کانال تلگرام رویان بر روی لینک کلیک کنید

پنج شنبه, 26 آذر 1394 09:44

آموزش مکانیک خودرو قسمت سوم

نوشته شده توسط

فیلم آموزشی مکانیک خودرو بطور کامل و جامع ویژه کارآموزان رشته اتومکانبک شاخه کاردانش

در این فیلم شما بطور کامل با نحوه عملکرد موتور های بنزینی  آشنا خواهید شد.

جهت عضویت در کانال تلگرام رویان بر روی لینک کلیک کنید

صفحه3 از14

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه